DasaJ_0810170338Zazvonil telefon. Nacvičeným pohybem, který by mi mohl závidět leckterý pistolník z dob Divokého západu, jsem tasil z pouzdra u pasu svůj mobil, abych včas utnul vyzvánění, které mi je zhola protivné. Kolikrát jsem si už říkal, že ho musím změnit, začínám na něj být alergický. Podobně jako na všechny telefonické průzkumy a ankety, které nemají jiný důvod, než ze mě dostat, do které příjmové skupiny patřím, či kterého operátora využívám. I to je důvod, proč jsem se přestal, zcela proti pravidlům správného telefonování, představovat a začal se chovat jako naprostý buran. „Prosím,“ úsečně, leč se snahou o příjemný tón, jsem vyzval sluchátko k zahájení konverzace. „Děláte také sexy fotky?“ ozval se ve sluchátku dívčí hlas, který sice neměl daleko k šepotu, nicméně se také nepředstavil. „Co si pod tím představujete?“ pokračoval jsem v konverzaci a zaposlouchal se do dívčiny definice …

(Pokračování textu…)